Leveringsbetingelser

1. Generelt
Careteam Cloud, tilbyder gennem Jotta AS (“Jotta”) en cloud-baseret (cloud) opbevaring service (“Tjenesten”), der lader dig gemme, tage backup, synkronisere og dele filer over internettet.

Disse vilkår for anvendelse (“Aftalen”) er en juridisk bindende aftale mellem dig som bruger og Jotta. Henvisninger til “vi”, “vores” og “os” refererer til Jotta, mens “du”, “din” og “bruger” refererer til brugeren.

Ved at bruge Tjenesten accepterer du og er bundet af disse licensvilkår.

2. Brugerkonti
Hvis du vil bruge tjenesten, skal du oprette en konto. Du kan oprette en simpel “Gratis konto”, en “Ubegrænset” eller en “Erhvervskonto”.

3. Gratis konto
Gratis kontoen er tilgængelig for enkeltpersoner og ikke til virksomheder, organisationer og lignende. En gratis konto er med begrænset lagerkapacitet. Jotta forbeholder sig retten til også at bruge andre begrænsninger på gratis konti. Jotta forbeholder sig også retten til at vise betalte annoncer på gratis konti. En gratis konto kan opsiges af Jotta hvis den har været inaktiv i en periode på et år eller længere. En “Gratis konto” kan til enhver tid opgraderes til en “Ubegrænset konto”.

4. Ubegrænset konto
Ubegrænset konto er tilgængelig for den enkeltpersoner og ikke for virksomheder, organisationer og lignende. Ubegrænset konto er forsynet med lagerkapacitet og funktioner i henhold til valgte abonnement.
Standard konto har en standard varighed på et år . Ca. 1. måned før udløb af abonnements perioden, sendes en e-mail hvor du bliver bedt om at forlænge dit abonnement.
Brugeren kan opsige eller ændre deres abonnement når som helst. Ændringer inden udløbet af en abonnements periode giver ikke ret til en reduceret betaling for den aftalte abonnements periode.

5. Erhvervs konto
En virksomhed, organisation eller person kan oprette en virksomhedskonto. Når en virksomhedskonto etableret, vil en kontoadministrator automatisk blive oprettet. Kontoadministrator er ansvarlig for at tilføje og vedligeholde erhvervskontoens medlemmer. Om firmakonto, særlige betingelser, se punkt 13 nedenfor.

6. Licens til at bruge tjenesten
Når en bruger har tegnet en konto i overensstemmelse med licensbetingelserne, giver Jotta brugeren ret til at bruge tjenesten i overensstemmelse med disse licensvilkår.
Brugeren må kun anvende Tjenesten inden for omfanget og begrænsninger og anvisninger, som Jotta og hvad der er anført i disse licensvilkår.

Licensen giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til at installere og bruge tjenesten inden for de angivne formål. Licensen kan ikke videregives til andre eller på anden måde stilles til rådighed for andre, end hvad der er angivet i licensbetingelserne. Kilde ejet af tredjeparter, kan være forsynet med service og er underlagt de relevante tredjeparts licenser. Flere oplysninger om tredjeparts licenser er tilgængelige på: https://www.jottacloud.com/software/Third-party_licenses.txt

Tjenesten og dens struktur, organisation, kildekode og dokumentation indeholder forretnings hemmeligheder. Jotta er eneejer af Tjenesten og software, der bruges til at levere tjenesten, samt alle tilhørende dokumentation.

Tjenesten gør det muligt for brugere at dele, sende og udveksle digitalt indhold med andre. Brugeren skal have alle de nødvendige rettigheder til at distribuere indhold digitalt. Ved at bruge den service, anerkender du at Jotta ingen kontrol har over det digitale indhold, der sendes igennem, eller anvendes med servicen. Jotta kan ikke holdes ansvarlig på nogen måde hverken for brug af tjeneste, indhold eller opbevaring, eller som del af den service. Jotta forbeholder sig ret til efter eget skøn at fjerne indhold eller foretage de restriktioner, der skønnes nødvendige for at sikre overholdelse af gældende love og regler. Jotta forbeholder sig ret til at foretage viruskontrol, og kan blokere visse filer fra at blive uploadet. Brugeren kan ikke gøre erhvervsmæssig brug af tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, salg eller distribution service, software eller dokumentation til tredjemand.

7. Opgradering og nedgradering
Du kan opgradere fra en “Gratis konto” til en “Ubegrænset konto” ved at bestille en “Ubegrænset konto”. På samme måde kan du nedgradere en individuel konto til en gratis konto.

Nedgradering af en konto.
Før du kan udføre en nedgrading, skal du slette filer fra din individuelle konto, så den samlede datamængde ikke overstiger 5 GB lagerplads. Jotta refunderer ikke betalinger for denne periode, hvis brugeren nedgraderer sit abonnement.

8. Fornyelser, opsigelse og afmelding
Abonnement på virksomhedskonti bliver automatisk fornyet, når abonnementet udløber.

Jotta nedgrader brugerens “Ubegrænset konto” til en “Gratis konto” efter et abonnement opsiges. Hvis en “Ubegrænset konto” indeholder mere end 5 GB lagerplads, vil alle filer på din konto blive slettet af denne nedjustering.

Brugeren kan når som helst slette eller opsige sin konto. Dette kan gøres i “Min konto”. Jotta refunderer ikke for skyldige beløb eller kredit, når en konto er lukket.

Brugerdata og filer vil blive slettet umiddelbart efter afslutning af kontoen eller ved udløbet af tegningsperioden. For “Gratis konto” og “Ubegrænset konto” forbeholder Jotta ret til at gemme brugerdata i op til 90 dage efter, at kontoen er lukket.

Hvis brugeren har undladt at betale gebyrer og andre beløb, der skyldes til Careteam Cloud har Careteam Cloud ret til at opsige din konto og slette alle brugerdata efter 90 dages oprindeligt betaling.

Jotta har ret til at opsige brugerens konto, hvis brugeren handler på en måde, der ikke er i overensstemmelse med disse licensvilkår eller instrukser Jotta.

9. Alder
Aldersgrænsen for brug af tjenesten er 13 år. Jotta ret til at slette alle oplysninger, herunder brugerdata konto data og filer, hvis det viser sig, at brugeren er under 13 år.

10. Ændringer i personlige oplysninger
Brugeren skal underrette Careeam Cloud om ændringer såsom e-mailadresse og andre forhold af betydning. Brugeren er alene ansvarlig for eventuelle omkostninger, der kan opstå ved forkert eller manglende opdatering af brugeroplysninger.

11. Privatliv og dataindsamling
Jotta kan indsamle visse ikke-personligt identificerbare oplysninger om brug af Tjenesten, herunder statistik. Disse oplysninger sendes til Jotta og anvendes af Jotta uden restriktioner.

Hvis en gyldig retskendelse fra en norsk lov præsenteret vil Jotta levere brugerdata til norske myndigheder i overensstemmelse med norsk lovgivning. Jotta vil advare brugeren i sådanne tilfælde.

Læs mere om vores fortrolighedspolitik og privatliv garanti.

12. Særlige betingelser for erhvervs konti
Om firmakonto, gælder særlige betingelser som angivet i dette punkt.
Konto administratoren opretter medlemmer af erhvervs kontoen ved at indtaste e-mail adresser for hvert medlem. Det er kunden, der er ansvarlig for medlemmernes brug af Tjenesten.

Administrator skal udføre kontrol og har kontrol med alle medlemskonti og sikrer, at al brug af tjenesten er underlagt disse licensvilkår og andre anvisninger fra Jotta. Der er Administratorens opgave at sikre, at lagerkapaciteten af medlemmer forhøjes eller nedsættes efter behov. Administrator er ansvarlig for at tilføje eller fjerne individuelle konti efter behov.

Administratoren har ikke adgang til data gemt på brugernes konti. Administratoren har adgang til læsning af aktivitet på medlemmernes konti, og dermed kan læse fil- og mappenavne med uploadede filer og andre konto detaljer.

Brugere kan kun få adgang til deres egne data og filer. Det kan være muligt for medlemmer at dele data og filer gemt på deres egne medlemmers egne konti.

Dit abonnement vil automatisk blive fornyet årligt, alt efter administratorens valg.

Administratoren kan opsige en erhvervs konto (reducere antallet af konti) og ændre dit abonnement. Sådanne ændringer vil gælde fra udgangen af indeværende abonnementsperiode. Opsigelsen vil slette alle filer øjeblikkeligt.

13. Tekniske krav til brug af Tjenesten
Hvis du vil bruge tjenesten, skal du have en kompatibel computer eller mobil enhed med internetadgang. Hvis du bruger Tjenesten via en trådløs forbindelse, kan det medføre øgede omkostninger fra din trådløse udbyder. Du er ansvarlig for at betale alle omkostninger og data for alt udstyr og andre tredjeparts tjenester, du bruger til at få adgang til Tjenesten. Tjenesten kan omfatte visse meddelelser fra Jotta sådan service og administrative meddelelser. Sådanne rapporter betragtes som en del af abonnementet, og du vil ikke være i stand til at fravælge dem. Jotta kan også sende dig tilbud og nyheder om Jotta, men du kan fravælge at modtage disse meddelelser til enhver tid.

Brugeren er ansvarlig for at huske deres passwords og behandle denne fortroligt. Bruger er ansvarlig for enhver aktivitet, der opstår under hans / hendes brugernavn. Hvis brugeren mister adgangskoder til brugerkontoen, kan brugeren ikke få adgang til hans / hendes data. Brugernavn og adgangskode er personligt og må ikke deles med nogen tredjepart. Hvis brugeren bliver opmærksom på misbrug af deres konto, skal de underrette Careteam Cloud straks.

14. Fair og Acceptabel brug:
Vi har afklaret, at der ikke er nogen øvre grænse for, hvor meget data du kan gemme med vores “Ubegrænsede abonnement”.
Der er ikke længere et taleksempel på, hvad vi definerer som overdreven brug, men angiver, at vi i nogle tilfælde, hvor den samlede opbevaring og samlede netbrug væsentligt overstiger den gennemsnitlige brug af en Jottacloud-bruger, kan anse denne brug som overdreven.

I disse tilfælde indikerer brugen generelt, at abonnementet bruges til andet end normalt end privat brug, for eksempel at abonnementet deles af flere personer, eller at det bruges til forretningsformål, eller at det er bruges til at gemme ulovligt indhold.

Endvidere er det angivet, at disse sager behandles fra sag til sag, og at vi vil kontakte enhver bruger, som dette kan gælde for med en foreslået løsning, eller en meddelelse om handling.

15. Ansvar og garantier
Jotta er under ingen omstændigheder ansvarlig for skaden, udgifter eller tab associeret med brug af tjenesten. Dette gælder også for tab af data og konsekvenserne af tab af data.
Jotta uden ansvar selvom Jotta er blevet underrettet om risikoen for tab.

Jotta er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader eller følgeskader af nogen art.

16. Ændringer af tjenesten og betingelser
Jotta har ret til at ændre vilkårene og betingelserne i aftalen med tredve (30) dages varsel . Jotta forbeholder sig også retten til at annullere, ændre eller ophæve tjenesten, helt eller delvist, efter meddelelse til brugeren via e-mail mindst 30 (tredive) dage før en sådan ændring eller afslutning af tjenesten. Jotta forbeholder sig ret til at ændre priserne i løbende abonnementer. De nye priser vil blive meddelt til brugeren via e-mail. Ændringer træder i kraft tredive (30) dage efter meddelelsen. Alle meddelelser om ændringer, der er nævnt ovenfor, er sendt til brugeren via e-mail.

17. Fortrydelsesret
Brugeren har en frist på fjorten (14) dage efter købet af tjenesten ret til at annullere tjenesten uden yderligere forpligtelser for brugeren. Retten til at annullere er kun tilgængelig for individuelle konti.

18. Diverse
Jotta forbeholder sig ret til at overdrage denne aftale til tredjemand. Jotta vil give brugerne meddelelse om en sådan ændring. Brugeren vil blive underrettet tre (3) dage i forvejen via e-mail.

Pin It on Pinterest