1. Generelt
Careteam Cloud tilbyder en cloud-baseret storage tjeneste ( “Tjenesten”), der gør det muligt at gemme, backup, synkronisere og dele filer over internettet. Vi har en eksklusiv forhandleraftale med JottaCloud i Norge, der leverer datakraften.
Disse vilkår og betingelser ( “Aftalen”) og vores fortrolighedspolitik, er en juridisk bindende aftale mellem Careteam Cloud og dig som bruger. Henvisninger til “vi”, “vores” og “os” refererer til Careteam Cloud, mens “du”, “din” og “bruger” refererer til brugeren. Ved at bruge Tjenesten accepterer du og er bundet af vilkårene i denne aftale.

2. Brugerkonto
For at bruge tjenesten skal du oprette en Jottacloud-konto. Du kan oprette en individuel gratis konto ( “Fri Konto”), en Ubegrænset betalt konto ( “Ubegrænset konto”), Familie-konto med et maksimum på 5 individuelle brugere ( “Famile konto”) eller en firmakonto ( “Firma konto”).

3. Gratis konto
Gratis konti er kun tilgængelige for enkeltpersoner, og ikke for virksomheder, organisationer og lignende. En gratis konto leveres gratis med angivne begrænsninger i lagerkapacitet og funktioner. Jottacloud forbeholder sig også ret til at anvende andre begrænsninger og vise betalte annoncer på gratis konti. En gratis konto kan opsiges af Jottacloud, hvis den har været inaktiv i en periode på et år eller længere. En gratis konto kan til enhver tid opgraderes til enhver enkelt konto.

4. Ubegrænset- og familie konto
Ubegrænsede og familiekonti er betalte abonnementer, der udelukkende er tilgængelige for enkeltpersoner, og ikke for virksomheder, organisationer og lignende. Individuelle og familiekonti gives med lagerkapacitet og funktioner i henhold til den valgte abonnementsplan.
Ubegrænsede og Familie konti har en varighed på en eller tolv måneder,
Efter godt 11 måneder, modtager brugeren en e-mail hvor der opfordres til at forlænge abonnementet. Via link i mailen kan abbonnementet forlænges med 1 år af gangen.
Når en familiekonto er oprettet, oprettes en familieadministrator automatisk. Familien administrator er ansvarlig for at tilføje og opretholde familie abonnement og abonnement medlemmer.
Familieadministratoren identificerer medlemmer af familiekontoen ved at angive en e-mail-adresse eller et mobilnummer for hvert medlem. Som familieadministrator er du ansvarlig for at betale for kontoen.
Familieadministratoren har ikke adgang til data, der er gemt på medlemskonti, hvis den ikke deles med administratoren.
Medlemmer har kun adgang til deres egne filer, medmindre andre medlemmer har delet filer med dem. Medlemmer kan dele data og filer med andre.

En familie administrator kan opgradere når som helst (tilføje opbevaring eller medlemmer) eller nedjustering (fjern opbevaring eller reducere antallet af medlemmer) konto, eller ændre din abonnementsperiode. Administratoren kan til enhver tid oprette en familiekonto. Ved opsigelsen slettes alle gemte data 90 dage efter udløbsdatoen.

Alle medlemmer af en familiekonto skal have samme opholdsadresse. Medlemmerne skal bekræfte dette ved registrering.

5. Virksomhedskonto
En virksomhed, organisation eller enkeltperson kan oprette en virksomhedskonto. Når en Business-konto er oprettet, oprettes en administrator automatisk. Administratoren er ansvarlig for at tilføje og vedligeholde virksomhedskonto og konto medlemmer. For virksomhedskonto gælder særlige vilkår, se punkt 13 nedenfor.

6. Licens til brug af Tjenesten
Når en bruger har tegnet en konto i overensstemmelse med licensbetingelserne og Careteam Cloud instruktioner, giver vi dig ret til at bruge tjenesten.
Brugeren skal kun bruge Tjenesten inden for det formål og med de begrænsninger og instruktioner, som Careteam Cloud har givet. Vi giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar licens til at installere og bruge Tjenesten inden for det angivne formål. Licensen må ikke videregives til andre eller på anden måde tilgængelig for andre, undtagen som fastsat i denne aftale.

Kildekode, der ejes af tredjeparter, kan leveres til Tjenesten og er underlagt de gældende tredjepartslicenser.

Tjenesten og dens struktur, organisation, kildekode og dokumentation indeholder forretnings hemmeligheder. Jottacloud er eneejer af Tjenesten og den software, der bruges til at give den service, samt tilhørende dokumentation.
Tjenesten giver brugeren mulighed for at dele, sende og udveksle digitalt indhold med andre. Brugeren skal have alle nødvendige rettigheder til at distribuere dette digitale indhold. Ved at bruge Tjenesten accepterer du, at hverken Jottacloud eller Careteam Cloud har kontrol over det digitale indhold, der sendes igennem, eller anvendes med Tjenesten, og at Jottacloud og Careteam Cloud, derfor ikke på nogen måde holdes ansvarlig hverken for brugen af ​​indholdet eller oplagring af dette digitale indhold.

Tjenesten giver brugeren mulighed for at dele, sende og udveksle digitalt indhold med andre. Brugeren skal have alle nødvendige rettigheder til at distribuere dette digitale indhold. Ved at bruge tjenesten accepterer du, at Jottacloud ikke har kontrol over det digitale indhold, der sendes igennem, eller anvendes med tjenesten, og at Jottacloud derfor ikke på nogen måde holdes ansvarlig hverken for brugen af ​​indholdet eller oplagring af dette digitale indhold. Jottacloud forbeholder sig ret til efter eget skøn at fjerne indhold eller indføre andre restriktioner eller foranstaltninger, der anses for nødvendige for at sikre overholdelse af gældende love og bestemmelser. Jottacloud forbeholder sig retten til at foretage viruskontrol og kan blokere alle filer, der uploades.

Brugeren må ikke gøre brug af Tjenesten kommercielt, herunder, men ikke begrænset til, salg eller distribution af tjenesten, Softwaren eller Dokumentationen til nogen tredjepart.

7. Opgradering og nedgradering
Du kan opgradere fra en gratis konto til en Ubegrænset eller familie konto ved at følge opgraderingsprocedurerne. På samme måde kan du nedgradere fra Ubegrænsede og familiekonti til en gratis konto.
Nedgradering af en konto betyder at skifte fra en ubegrænset eller familie konto til en gratis konto. Før du kan udføre en sådan nedgradering, skal du slette filer fra din ubegrænsede eller familie konto, så den totale datalængde ikke overstiger 5 GB lagerplads. For familiekonto skal du også fjerne alle andre medlemmer, før du kan nedgradere til individuelle eller gratis konto.

8. Fornyelse, opsigelse og opsigelse af konto
Abonnementer på individuelle, familie- og virksomheds konti fornyes IKKE automatisk, når en abonnementsperiode udløber. Via en fremsendt e-mail kan du selv bestille en opgradering.
Du har 14 dages fortrydelsesret for ubegrænset konto.. Vi fremsender faktura på dit køb i løbet af normalt 24 timer. Når du har modtaget kvittering for dit køb i separat e-mail fra os, hæver vi beløbet fra din konto.

8a. afmelding af konto
Brugeren kan til enhver tid afmelde abonnementet. Når et abonnement er afsluttet betyder det, at det ikke fornyes, når abonnementsperioden udløber. Når et abonnement er afsluttet, vil vi nedgradere brugerens konto til en gratis konto. Hvis din konto indeholder mere end 5 GB lagerplads, slettes alle filer på din konto under denne nedgradering.

Du kan til enhver tid slette din brugerkonto. Dette kan gøres under Indstillinger på siden “Konto og profil”.

Vi har ret til at opsige brugerens konto, hvis brugeren handler på en måde, der ikke overholder denne aftale eller instruktioner fra givet fra os eller Jottacloud.

Vi vil slette brugerdata inden for 90 dage efter, at brugerkontoen er afsluttet.

9. Aldersgrænse
Aldersgrænsen for oprettelse af en gratis konto, individuel eller familie konto er 13 år. Jottacloud har ret til at slette alle oplysninger, herunder brugerkonto, data og filer, hvis det ser ud til, at den bruger, der oprettede kontoen, er under 13 år.
For familiekonti er det en familieadministrator, der skal være over 13 år gammel.

10. Ændringer i personlige oplysninger
Brugeren skal underrette Careteam Cloud om ændringer i e-mail-adressen, ved at ændre kontoindstillingerne under Indstillinger. Brugeren er eneansvarlig for eventuelle omkostninger, der måtte opstå på grund af forkerte eller manglende brugeroplysninger.

11. Fortrolighed og dataindsamling
Vi kan indsamle ikke-personligt identificerbare oplysninger vedrørende brugen af ​​Tjenesten. Dette omfatter statistik og præstationsmålinger relateret til softwaren.

13. Særlige vilkår for virksomhedskonto
Hvis du har en erhvervskonto, skal dette kapitel (Særlige vilkår for erhvervskonto) gælde for din brug af tjenesten.

En Business-konto oprettet af en virksomhedskonto Administrator ( “Administrator”), der vælger den type virksomhed, abonnementer og tilføje medlemmer business konto ( “Medlemmer”) til kontoen og oprette separate konti for hvert medlem. Administratoren identificerer medlemmer af virksomhedskontoen ved at levere e-mail-adresser til hvert medlem. Som administrator er du ansvarlig for at betale gebyrerne for alle medlemmernes brug af selskabskontoen.

Administratoren skal have eksklusiv kontrol over forvaltningen af ​​alle medlemskonti og sikre, at al brug af Tjenesten udføres i overensstemmelse med denne Aftale og andre instruktioner fra Jottacloud. Det er kun ansvarlig for administratoren at sikre, at medlemmernes lagerkapacitet øges eller reduceres efter behov. Administratoren er også ansvarlig for at tilføje eller fjerne individuelle konti efter behov.

Administratoren kan ikke få adgang til data, der er gemt på medlemskonti, hvis den ikke deles med administratoren. Administratoren har adgang til at læse aktivitet på medlemmernes konti, og dermed læses fil- og mappenavne med uploadede filer og andre detaljer om kontoaktivitet.

Medlemmer har kun adgang til deres egne filer, medmindre andre medlemmer har delet filer med dem. Medlemmer kan dele data og filer med andre.

Ved udløb af den forudbetalte periode fornyes kontoen ikke automatisk, dette gøres i en fremsendt e-mail til administratoren.
En administrator kan opgradere når som helst (tilføje opbevaring eller antal konti) eller nedjustering (fjern opbevaring eller reducere antallet af konti) konto, eller ændre din abonnementsperiode. Sådanne ændringer vil gælde fra udgangen af ​​den aktuelle tegningsperiode. Administratoren kan til enhver tid oprette en Business-konto. Ved opsigelsen slettes alle gemte data.

14. Krav til brug af tjenesten
For at bruge tjenesten skal du have en kompatibel computer eller mobilenhed med internetadgang. Hvis du bruger tjenesten over en trådløs forbindelse, kan det medføre øgede omkostninger fra din mobiloperatør. Du er ansvarlig for at betale alle dataafgifter og for alt udstyr og andre tredjepartsydelser, du bruger til at få adgang til tjenesten.

Brugeren er ansvarlig for at huske sit kodeord og behandle dette fortroligt. Brugeren er eneansvarlig for enhver aktivitet der opstår under hans / hendes brugernavn. Hvis brugeren taber adgangskoden til brugerens konto, kan brugeren ikke få adgang til hans / hendes data. Brugerens brugernavn og adgangskode er personlige og kan ikke deles med en tredjepart. Hvis brugeren bliver opmærksom på misbrug af hans konto, skal han straks underrette Jottacloud.

15. Retfærdig og acceptabel brug
Al brug af Jottaclouds produkter og tjenester skal overholde de principper, der er beskrevet i denne Aftale og i overensstemmelse med gældende love og regler.
Jottacloud kan etablere eller udvide driftspraksis for at sikre tilgængeligheden af ​​Tjenesten og for at forhindre misbrug. Som led i denne driftspraksis forbeholder vi os ret til at overvåge vores systemer for at identificere overdreven brug af lagrings- og netværksressourcer samt at gennemføre tekniske og andre foranstaltninger, som vi anser for nødvendige.

Brugere kan ikke videresælge konti eller nogen af ​​kontoens tjenester. Du kan ikke dele dit kodeord med en tredjepart og skal gemme det på en sikker og passende måde. Det er en overtrædelse af denne aftale for at bruge Jottaclouds tjenester og / eller produkter til ulovlige aktiviteter. Du kan ikke gemme og / eller distribuere data på Tjenesten, der overtræder norske love og regler, herunder lovgivning om privatlivets fred og ophavsret. Dette omfatter børnepornografi, piratkopieret materiale og / eller andet ulovligt indhold.

Vi forbeholder sig ret til at blokere adgangen eller forbyde brug af Tjenesten, slette brugerdata og / eller slette brugerkonti, hvis vi mener, at brugeren overtræder denne aftale.

Lager og / eller distribution af data, der overtræder norsk/dansk lov kan rapporteres til myndighederne.

16. Ansvar og garantier
Careteam Cloud er under ingen omstændigheder ansvarlig for eventuelle skader, udgifter eller tab associeret med brugen af ​​tjenesten. Dette gælder også for tab af data, der er lagret i tjenesten og konsekvenserne af tab af data. Careteam Cloud er ikke ansvarlig selvom Jottacloud er blevet gjort opmærksom på risikoen for tab.

Careteam Cloud samlede ansvar for nogen form for skader, omkostninger eller tab relateret til tjenesten og disse licensvilkår er under alle omstændigheder begrænset til et beløb svarende til det betalte vederlag for de løbende poster i de seneste 12 måneder før kravet er opstået.

Careteam Cloud har alligevel ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader eller følgeskader af nogen art.

17. Markedsføring og kommunikation i elektroniske kanaler
Jottacloud og Careteam Cloud vil kun sende brugeren relevant og tilpasset information om nyheder, produkter og ydelser fra selskabet i kanaler såsom e-mail og SMS, hvis brugeren har givet samtykke. Brugeren kan til enhver tid tilbagekalde et sådant samtykke.

18. Ændringer i tjenesten og brugsbetingelserne
Careteam Cloud forbeholder sig ret til at ændre vilkårene og betingelserne i aftalen med tredive (30) dages varsel. Careteam Cloud forbeholder sig også retten til at annullere, ændre eller ophæve tjenesten helt eller delvist, efter meddelelse til brugeren via e-mail mindst tredive (30) dage før en sådan ændring eller udtræden af ​​tjenesten. Careteam Cloud forbeholder sig ret til at ændre priserne på de nuværende abonnementer. Ændringerne træder i kraft tredive (30) dage efter meddelelsen anmeldelsen er sendt. Alle meddelelser om ændringer nævnt ovenfor sendes til brugeren via e-mail.

19. Ret til at annullere
Brugeren har en periode på fjorten (14) dage efter købet af tjenesten ret til at annullere tjenesten uden yderligere forpligtelse til brugeren. Retten til at annullere er kun tilgængelig for ubegrænset konto.

20. Diverse
Careteam Cloud forbeholder sig retten til at overdrage denne aftale til en tredjepart. Jottacloud vil underrette brugerne om en sådan ændring. Brugeren vil blive underrettet 3 (tre) dage i forvejen via e-mail.

21. Betaling
Vi hæver pengene efter at vi har oprettet/forlænget dit abonnement. Efter du har modtaget vores kvittering kan du se hævningen fra “Careteam Fotografi”

22. Kundeservice
For spørgsmål om service, bedes du kontakte kundeservice via e-mail på backup@careteam.dk, eller på telefon 6167 2887, dagligt mellem kl. 09.00-17.00. Vi besvarer din forespørgsel normalt samme dag.

23. Kontaktoplysninger
Careteam Fotografi
v/Mogens Christensen
Kollegievej 7, 7300 Jelling
E-mail: backup@careteam.dk
Tlf .: +45 6167 2887
CVR: 3062 2472

Pin It on Pinterest